Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra


Číslo projektuGA205/08/1174
ŘešitelIng. Miroslav Tesař, CSc.
Externí řešitelProf. T. Vogel, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT Praha)
Období2008 - 2012

Popis

Navrhovaný výzkum bude zaměřen na hlubší kvantitativní pochopení procesů rozhodujících o intenzitě přenosu vody v blízkosti zemského povrchu, včetně interakcí v systému půda-rostlina-atmosféra (SPA). Na odpovídajících úrovních časového a prostorového měřítka budou analyzovány odezvy systému SPA na změny okamžitých atmosférických podmínek a následně modelovány klíčové hydrologické procesy v jednotlivých částech systému SPA. Unikátní složkou výzkumu bude kombinace přesného měření transpiračního toku v rostlinách (metodou snímkování deformací tepelného pole - HFD) s detailním numerickým modelováním transientního pohybu vody v kořenové zóně.