Implementace hydrologického modelu SWIM (Soil and Water Integrated Model) v povodí horní Vltavy


Číslo projektuKJB300600602
Řešitel z ÚHIng. Romana Košková, Ph.D.
Období2006 - 2008
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je posouzení dopadu předvídaných globálních změn klimatu a změn hospodaření v povodí na generování odtoku a kvalitu vody. S pomocí distribuovaného modelu SWIM (Soil and Water Integrated Model, vyvinutého v SRN pro modelování povodí v podmínkách střední Evropy a stále inovovaného) budou simulovány ve 3 vybraných povodích změny hydrologického cyklu a kvality vody. Hodnocení bude provedeno v různých regionálních scénářích klimatické změny, vývoje vegetačního krytu a způsobu užívání pozemků. Současně je záměrem projektu posouzení možnosti modelování povodí Labe jako celku. Simulace jsou realizovány v propojení s geografickým informačním systémem GRASS. To umožňuje plné začlenění prostorových charakteristik povodí do simulačního výpočtu, kdy podstatou procesu je členění území povodí do hydrotopů – jednotek s jednotným vegetačním krytem a půdními vlastnostmi. Výběr modelu je rovněž motivován nutností sbližování metodik hydrologických predikcí v rámci EU.