Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů


Číslo projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0363 GA ČR
Řešiteldoc. Petr Filip, CSc.
Externí spoluřešiteldoc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
Období2010 - 2013

Popis

Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů se zaměřuje na excelenci ve specifické a unikátní oblasti vzdělávání, která je v rámci celé ČR realizována právě na UTB ve Zlíně, což vede k prohloubení diverzifikace vysokých škol.