Interakce micelárních aditiv s turbulentním proudem


Číslo projektu21.7.2060
Řešiteldoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2002 - 2004

Popis

Micelární látky (surfaktanty jsou díky své vnitřní struktuře schopny výrazně snižovat třecí ztráty při turbulentním proudění v potrubí, a to i v recirkulačních systémech (např. rozvodech centrálního vytápění), kde použití jiných aditiv (např. polymerních) selhává. Přestože byla publikována celá řada vědeckých prací, stále není zcela objasněn mechanismus, jakým tyto látky ovlivňují turbulentní proud. Projekt se proto zaměří na experimentální výzkum turbulentních charakteristik vodných roztoků, především zwitterionaktivních surfaktantů s cílem určit průběhy turbulentních veličin v širokém rozsahu Reynoldsových čísel pokrývající celou oblast účinného snižování třecích ztrát, dále se projekt zaměří na výzkum regenerace micelární struktury po průchodu trubními singularitami a na výzkum účinnosti micelárních látek v průmyslově vyráběných potrubích. Získané výsledky přinesou nové poznatky o působení micelárních látek na turbulentní proudění, a to jak z pohledu teoretického, tak i aplikačního.