Interakce tuhých částic s turbulentně proudící kapalinou


Číslo projektuIAA2060907
Řešitel z ÚHMgr. Josef Kořenář
Období1999 - 2003
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Projekt navrhuje pokračování našeho současného výzkumu a spolupráce, kdy jsme prokázali, že jsme schopni měřit metodou LDA/PDA všechny základní charakteristiky turbulentního proudění dvoufázového systému tuhá částice - kapalina, a že jsme schopni simulovat tok supenzí v procesních zařízeních s užitím programu PHOENICS (FLUENT) CHISA-98). Ukázalo se, že základním problémem pro výpočty a simulace suspenzí je znalost rychlostí rušené sedimentace a znalost součinitele odporu kulové částice pohybující se v turbulentním proudu, který je v mnoha případech podstatně vyšší než při sedimentaci v klidné kapalině. Cílem navrhovaného projektu jsou: a) formulace a odvození teoretických základů pro určení součinitele odporu částice pohybující se v turbulentně proudící suspenzi; b) experimentální ověření teorie užitím metody LDA/PDA; c) formulace simulačních modelů a jejich řešení s užitím programů PHOENICS (FLUENT) pro komplexní toky v procesních zařízeních (míchání suspenzí, fluidní lože). Pro řešení míchání suspenzí bude užita metoda "sliding mesh". Očekáváme, že přispějeme jak k prohloubení základních poznatků hydrodynamiky, tak k výpočtům a simulaci procesních zařízení.