Konstrukční stabilita stavebních prvků z termoplastů v rozsahu teplot do skelného přechodu


Číslo projektuGA103/05/0803
Řešitel z ÚHIng. Pavel Říha, CSc.
Období2005 - 2007
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je stanovit konstrukční stabilitu termoplastických materiálů při různých tepelných zatíženích do mezní teploty skelného přechodu. Mimořádné a havarijní teplotní podmínky podrobují termoplastické polymery, používané ve stavebním průmyslu, značným teplotním tokům a teplotním gradientům. Výsledkem extrémního tepelného působení je pak toková deformace, přetížení a kolaps konstrukčních částí. Za účelem objasnění tohoto jevu bude měřen vliv teploty na změnu objemu, objemového modulu a modulu pružnosti amorfních termoplastů. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu časového průběhu ohřívání na změny mechanických vlastností materiálů. Průběh elastické a tokové deformace při působení napětí bude popsán v rámci termodynamiky nevratných procesů. Numerická simulace jevu určí rozložení rychlosti ohřevu a teploty v typických konstrukčních prvcích. Testovanými polymery budou nejpoužívanější amorfní termoplasty PS, PMMA, PC a PVC. Původnost výsledků projektu bude v konkrétním určení vazby změny mechanických vlastností a tepelných podmínek ke stabilitě termoplastických konstrukčních prvků a stanovení doporučených teplotních podmínek pro bezpečné použití konstrukčních prvků.