Kvalitativní a kvantitativní analýza odstranitelnosti intracelulárních organických látek řas při úpravě vody


Číslo projektuKJB200600501
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2005 - 2007
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Projekt je zaměřen na studium odstranitelnosti intracelulárních organických látek (IOM) produkovaných řasami při úpravě vody využívající jejich destabilizace a následné agregace v separovatelné agregáty. Navrhovaný projekt bude řešen ve dvou etapách. V prvé etapě bude vypracována a ověřena metodika „přípravy“ IOM a metodika stanovení jednotlivých komponent IOM. Po standardizaci přípravy a klasifikaci IOM bude ve druhé etapě řešení grantového projektu následovat výzkum zaměřený na studium možností odstraňování těchto produktů při úpravě vody v laboratorních podmínkách s využitím sklenicové optimalizační zkoušky a na optimalizaci těchto testů upravitelnosti surové vody s obsahem IOM. V této etapě bude posuzován vliv množství IOM na dávku destabilizačních činidel, vliv rozdílných destabilizačních činidel a podmínek míchání (intenzity a doby působení aplikovaného gradientu rychlosti) na odstranitelnost těchto látek.