Kvantifikace a modelování biologických vlivů na proudění vody v půdě


Číslo projektuMEB 0808114 - MŠMT ČR
ŘešitelIng. Miroslav Tesař, CSc.
Externí spoluřešitelIng. Lichner – ÚH SAV Bratislava
Období2008 - 2009

Popis

Programový projekt mobility výzkumných pracovníků.