Kvantifikace vlivu objemových změn na tok polymerních tavenin


Číslo projektuIA26051
Řešitel z ÚHIng. Pavel Říha, CSc.
Období1992 - 1993
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Objemové změny polymerních tavenin za toku při určité teplotě a tlaku jsou důsledkem zvětšeného pohybu makromolekul a následného poklesu jejich uspořádání ve srovnání s rovnovážným stavem za klidu. Objemové změny byly dosud studovány pouze experimentálními metodami a popisovány byly pouze z jevové stránky. Cílem projektu je vysvětlit a popsat objemové změny na základě vlastního mechanismu způsobujícího tyto změny, tj. na základě pohybu jednotlivých makromolekul taveniny. Popis bude navazovat na dosud publikované molekulární teorie polymerních tavenin a rozšíří je tak, že distribuční funkce uspořádání makromolekul bude ovlivněna možnými objemovými změnami. Teoretický popis bude srovnán s výsledky již publikovaných experimentálních měření pro polymerní taveniny zpracovávané ve velkých objemech v plastikářském průmyslu. Další experimentální data budou poskytnuty Katedrou polymerních materiálů, Chalmers University v Gőteborgu, se kterou je navázána spolupráce a společně publikovány již první výsledky.