Laboratorní a numerické modelování proudění ve vírovém separátoru s válcovitou geometrií


Číslo projektuIAA200600802
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2008 - 2010
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Navrhovaný projekt je zaměřen na experimentální výzkum a numerické simulace proudění a pohybu tuhých částic ve válcovité geometrii se svislou osou, s tangenciálním přítokem suspenze a kontinuálním odtahem usazených částic ze dna. Výsledné rychlostní pole závisí nejen na geometrickém uspořádání, ale rovněž na hydraulických podmínkách, parametrech suspendovaných částic a průtokových okrajových podmínkách. Hlavním cílem předkládaného projektu je získat detailní popis proudění (příčné proudění, rychlostní pole, turbulentní charakteristiky) a pohybu tuhých částic a stanovit separační vlastnosti odlučovače.