Lokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémech


Číslo projektuGA16-20175S
Řešitel z ÚHIng. Bohuš Kysela, Ph.D.
Období2016 - 2018
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Podstata projektu spočívá v prohloubení znalostí o disipaci energie epsilon v mechanicky míchaných vsádkových a kontinuálních systémech při využití znalostí získaných řešením předchozího grantového projektu. Jedná se především o nový poznatek, že lokální hodnota epsilon závisí na Reynoldsově čísle a dále pak rozšíření možnosti měření lokálních hodnot epsilon v zařízení až do velikosti 0,45 m s využitím jak LDA tak PIV a korektního vyhodnocení eepsilon, a to i v neisotropních proudících systémech. To vše umožňuje získání informací o rozdělení lokálních hodnot epsilon s nebývalou přesností v systémech různých geometrií. Takto získané znalosti umožní výpočet časové evoluce distribuce velikosti částic (PSD) při dispergaci nemísitelných kapalin a prášků a následnou predikci PSD při zvětšování měřítka i optimalizaci provozních a návrhových parametrů vsádkových a kontinuálních dispergačních zařízení. Práce přispěje jak k teorii dispergace a validaci CFD výpočtů, tak ke zpřesnění návrhu průmyslových zařízení. Získané znalosti jsou také teoretickým základem nanotechnologií, např. v reaktorech, kde probíhají komplexní reakce.