Mechanika tuhé a tekuté fáze (2001-2004)


Číslo projektuKSK2076106
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2001 - 2004
PoskytovatelAkademie věd ČR

Popis

V projektu je soustředěna pracovní kapacita a dostupná experimentální a výpočetní technika k cílenému rozvoji vybraných oborů mechaniky tuhé a tekuté fáze se zaměřením na proudění newtonských i ne-newtonských tekutin, kinetiku fázových přechodů, termofyzikální vlastnosti a proudění směsí, aeroelasticitu, vibroakustiku, kmitání složitých nelineárních mechanických soustav včetně uvážení stochastických aspektů, rázových dějů a aktivních prvků, nedestruktivní zkoušky materiálů, lomovou mechaniku a mezní stavy složitých konstrukcí, modelování kardiovasculárního systému člověka a na problematiku kloubních náhrad.