Mechanismus suspendace v zařízeních s rotačními míchadly


Číslo projektu101/96/0340
Externí řešitelprof. Ing. František Rieger, DrSc. (FS ČVUT, Praha)
Externí spoluřešitelIng. Miroslav Severa (ÚH AV ČR, Praha), doc. Ing. Václav Sobolík, CSc. (ÚCHP AV ČR, Praha), Ing. Václav Sinevič, CSc. (VŠCHT, Praha)
Období1996 - 1998

Popis

Účelem projektu bude vysvětlení mechanismu suspendace, tzn. nalezení souvislostí mezi hydrodynamikou a veličinami potřebnými pro návrh zařízení pro míchání suspenzí. Znalost těchto souvislostí usnadní návrh účinných míchacích zařízení a tím umožní dosáhnout významných úspor. Pozornost bude zaměřena jak na klasické nádoby s narážkami, tak na štíhlé nádoby s usměrňovacím válcem. Sledován bude i vliv tvaru dna. Budou proměřovány nejen standardní, ale i nové perspektivní typy míchadel a porovnána jejich účinnost. Měřeno bude rozložení rychlosti a rychlosti deformace u dna nádoby, výška nehybné a suspendované vrstvy, koncentrace částic, otáčky vznosu a příkon míchadla. Měření budou prováděna v širokém rozsahu koncentrací a velikostí pevných částic. Budou získány nové podklady pro navrhování účinných míchacích zařízení a určování jejich parametrů.