Mechanismus suspendace v zařízeních s rotačními míchadly


Číslo projektuGA101/96/0340
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Severa
Období1996 - 1998
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Účelem projektu bude vysvětlení mechanismu suspendace, tzn. nalezení souvislostí mezi hydrodynamikou a veličinami potřebnými pro návrh zařízení pro míchání suspenzí. Znalost těchto souvislostí usnadní návrh účinných míchacích zařízení a tím umožní dosáhnout významných úspor. Pozornost bude zaměřena jak na klasické nádoby s narážkami, tak na štíhlé nádoby s usměrňovacím válcem. Sledován bude i vliv tvaru dna. Budou proměřovány nejen standardní, ale i nové perspektivní typy míchadel a porovnána jejich účinnost. Měřeno bude rozložení rychlosti a rychlosti deformace u dna nádoby, výška nehybné a suspendované vrstvy, koncentrace částic, otáčky vznosu a příkon míchadla. Měření budou prováděna v širokém rozsahu koncentrací a velikostí pevných částic. Budou získány nové podklady pro navrhování účinných míchacích zařízení a určování jejich parametrů.