Měření množství usazených srážek a odhad mokré depozice polutantů


Číslo projektu1QS200420562
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2005 - 2009
PoskytovatelAkademie věd ČR

Popis

Při využití stávající sítě navrhovatele a spolunavrhovatele, která zahrnuje krajinářsky cenné oblasti vytvořit metodiku a odběrová zařízení pro zlepšení odhadu celkové mokré depozice a zpřesnění vodní a látkové bilance krajinářsky cenných oblastí. Lepší znalost depozice polutantů pak umožní ovlivňovat plošnou obnovu ekologické stability krajiny a souladu mezi zájmy člověka (obyvatele krajiny a hospodáře), zájmy státu a životně důležitými funkcemi krajiny. Řešení projektu předpokládá nepřetržitý monitoring meteorologických a hydrologických podmínek na vybraných lokalitách. Zároveň budou ve vybraných lokalitách uskutečňovány odběry vzorků vody z mlh a usazených srážek a sledování jejich chemických vlastností. Předpokládá se standardizace vybavení a postupné rozšíření počtu monitorovaných oblastí tak, aby byly zahrnuty základní krajinné typy a ekologické systémy a vytvořil se tak základ příští celostátní monitorovací sítě.