Měrná křivka Morava-Strážnice a dokumentační studie povodně na Tiché a Divoké Orlici v červenci 1997


Číslo projektu4806
Externí řešitelIng. Václav Eliáš, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1998 - 1998

Popis

Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků