Modelování polymerních procesů s volným povrchem v oblasti silně nelineární viskoelasticity


Číslo projektuKJB2810401
Řešitel z ÚHIng. Radek Pivokonský, Ph.D.
Období2004 - 2006
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Při zpracování polymerů obvykle dochází k velkým a nekontrolovatelným deformacím materiálu, a to při výstupu taveniny z vytlačovací hlavy, kde tvar a rozměry výrobku nejsou omezovány povrchem výrobního zařízení. Modelování těchto procesů je díky komplexním a silně nelineárním tokovým vlastnostem tavenin natolik komplikované, že dosud není uspokojivě objasněn vztah mezi zpracovatelskými, materiálovými a geometrickými parametry. Situaci dále komplikuje fenomén zvaný „die droll“ (akumulace materiálu na výstupu z hubice), jehož původ zatím nebyl vysvětlen. Podstatou předloženého projektu je na základě teoretické a experimentální analýzy odvodit vztahy mezi zpracovatelskými, materiálovými a geometrickými parametry pro velké deformace tavenin s cílem optimalizovat výrobní proces a vymezit kritické parametry pro vnik destabilizujícího jevu „die droll“.