Modelování přechodu do turbulence


Číslo projektuGA103/07/0136
ŘešitelIng. Bohumír Hoření, CSc.
Externí spoluřešitelDoc. Horák, CSc. (Fakulta vojenské technologie Brno)
Období2007 - 2009

Popis

Projekt je zaměřen na modelování­ přechodu do turbulence. Nové CFD metody tuto skupinu úloh prakticky pomíjejí. Jedinou výjimkou je komerční program ANSYS CFX-10.0, který využívá lokální interpretaci experimentálně získaných dat. Lokálně lze formulovat i jiné, často lépe fyzikálně podložené přístupy.V rámci projektu bude sestaven model přechodu do turbulence a převeden do programového kódu. Bude ověřena použitelnost modelu při řešení vybraných aplikací a výsledky porovnány s experimentem. Ekonomika technických řešení je často ovlivněna procesy přechodu do turbulence. Možnost numerického modelování přechodu usnadní konstrukci nově vyvíjených celků již v etapě projektu a umožní posoudit modifikace potřebné pro zefektivnění provozu stávajících zařízení.