Multi-škálová simulace pohybu částic v turbulentním proudu


Číslo projektuGA15-18870S
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2015 - 2019
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

V rámci projektu bude vyvinuta multi-škálová simulace vzájemného působení částic a kapaliny založená na metodě diskretizované Boltzmannovy rovnice (LBM). Navrhovaná simulace se zaměří na částice unášené turbulentním proudem v otevřeném kanále. Bude zvolena tzv. entropická LBM, která v případě proudění charakterizovaného velkým Reynoldsovým číslem garantuje nepodmíněnou stabilitu výpočtu. Zvýšené nároky na výpočet multi-škálové simulace budou řešeny nasazením CUDA GPU technologie. Pro posouzení vhodnosti užití LBM metody budou výstupy porovnány s experimentálními měřeními. Experimentálně zjištěné trajektorie částic budou porovnány se simulovanými hodnotami. Vliv přítomnosti částic na modulaci turbulence bude testován porovnáním proudění s částicemi s prouděním bez částic.