Nespojitá Galerkinova metoda a její aplikace na vybrané problémy mechaniky tekutin


Číslo projektuGA103/04/0970
Řešitel z ÚHIng. Bohumír Hoření, CSc.
Období2004 - 2006
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je vývoj a aplikace nespojité Galerkinovy metody na vybrané úlohy mechaniky tekutin. V rámci projektu bude vyvinuta vlastní implementace algoritmů nespojité Galerkinovy metody ve formě umožňující relativně snadnou a operativní aplikaci na řešení často ne zcela standardních úloh základního i aplikovaného výzkumu v hydromechanice. Konkrétní aplikace budou zaměřeny na neustálené proudění v otevřených kanálech s využitím teorie mělké vody a na laminární proudění nenewtonovských kapalin. Cílem je však obecná implementace metody umožňující perspektivně rozšíření i na jiné úlohy mechaniky tekutin. Pro vybrané úlohy budou provedeny experimenty umožňující posoudit vhodnost metody pro řešení reálných problémů mechaniky tekutin.