Odhad změn srážkových charakteristik jako podklad pro hospodaření se srážkovými vodami na území hl.m. Prahy


Číslo projektuDOT/54/12/017431/2019
Řešitel z ÚHIng. Romana Slámová, Ph.D.
Období2019 - 2020
PoskytovatelMagistrát hl. m. Prahy

Popis

Účelem projektu je aktualizovat dosud užívané projektové podklady pro stanovování množství srážkových vod na území hl. m. Prahy podle srážkoměrných pozorování prováděných v síti stanic hl. m. Prahy a odhadnout možné změny intenzit srážek působených globálním oteplováním na základě nových předpovědí klimatických modelů.