Odstranitelnost organických látek produkovaných fytoplanktonem a jejich vliv na destabilizační a agregační procesy při úpravě vody


Číslo projektuIAA200600902
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2009 - 2013
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Výzkum je zaměřen na objasnění vlivu organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM), na chemickou úpravu vody, na objasnění mechanismů uplatňujících se při interakcích AOM s koagulačními činidly a dále na popis vlivu AOM na separační vlastnosti agregátů tvořených při proměnných podmínkách úpravy vody. Projekt bude řešen ve dvou na sebe navazujících fázích. V první fázi bude výzkum zaměřen na kultivaci, izolaci a charakterizaci organických látek produkovaných vybranými druhy sinic, zelených řas a rozsivek. Ve druhé fázi bude výzkum zaměřen na možnosti odstraňování AOM při úpravě vody v laboratorních podmínkách za použití sklenicové optimalizační zkoušky (vliv dávky a typu koagulačního činidla, vliv pH atd.). Dále bude za použití Couettova míchacího zařízení prováděn výzkum zaměřený na vliv AOM (v závislosti na jejich složení a množství) na separační vlastnosti agregátů tvořených při proměných podmínkách míchání (velikost a doba působení gradientu rychlosti).