Optimalizace procesu přípravy a homogenizace vysokoviskózních hmot v potravinářském průmyslu


Číslo projektuFR-TI1/156
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2009 - 2012
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO)