Ovlivnění vodního režimu v důsledku změn vegetačního krytu a využití krajiny - implementace semi-distribuovaných hydrologických modelů


Číslo projektuKJB3060302
Řešitel z ÚHIng. Romana Košková, Ph.D.
Období2003 - 2005
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Navrhovaná problematika byla podnícena současným celosvětovým trendem postihnout v popisu hydrologických procesů probíhajících na povodí i změny způsobené činností člověka. Podstatnou mírou k těmto změnám přispívá zejména změna vegetačního krytu a způsobu hospodaření na pozemcích. Přínosným prostředkem pro řešení dané problematiky se jeví vhodně zvolený semi-distribuovaný model (např. SWAT, HSPF v aplikaci BASINS) a k němu vztažené GIS aplikace. Nosnou myšlenkou projektu je omezit nejistoty vzniklé užitím modelů popisujících heterogenní podmínky v povodí vcelku jeho rozdělením na části s prostorově homogenními charakteristikami. Součástí projektu bude analýza historických změn sledovaných aspektů, jejich zahrnutí do aplikace modelu a následné vyhodnocení simulovaných průtokových řad v souvislosti s uvažovaným vývojem uvedených antropogenních vlivů.