Oxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na ekotoxicitu a úpravu vody koagulací


Číslo projektuGA18-14445S
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2018 - 2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Projekt je zaměřen na výzkum vlivu oxidace organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM), včetně sinicových toxinů, na jejich ekotoxické účinky a odstranitelnost pomocí koagulace. Studovány budou procesy oxidace-koagulace i koagulace-oxidace za využití různých oxidačních činidel (manganistan draselný, ozón, UV-C, H2O2/UV-C) s ohledem na výslednou ekotoxicitu. Experimenty budou prováděny s buněčným materiálem získaným z vybraných druhů sinic a řas, toxické působení bude hodnoceno na základě baterie testů ekotoxicty. Protože AOM značně přispívají ke vzniku vedlejších produktů dezinfekce vody (DBPs) po chloraci, používané jako konečný dezinfekční krok při úpravě pitné vody, bude v rámci projektu zkoumán i vliv oxidačních procesů na tvorbu DBPs. Očekáváme, že oxidační procesy zvýší účinnost odstranění AOM, zejména jejich nízkomolekulární frakce a také sinicových toxinů, které jsou koagulací obtížně odstranitelné. Výstupy projektu budou sloužit pro optimalizaci úpravárenských procesů, které se v současné době musí vyrovnávat s narůstajícím množstvím řas a sinic.


Cíle projektu


Výzkum vlivu oxidace látek produkovaných fytoplanktonem, včetně sinicových toxinů, na jejich ekotoxické účinky, odstranitelnost pomocí koagulace a potenciál tvořit vedlejší produkty dezinfekce při úpravě vody. Studium procesů oxidace-koagulace i koagulace-oxidace s ohledem na výslednou ekotoxicitu.