Pokročilá analýza proudových polí


Číslo projektuGA18-09628S
Řešitel z ÚHIng. Václav Kolář, CSc.
Období2018 - 2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Předmětem výzkumu je pokročilá analýza proudových polí zejména přechodových a turbulentních proudění. Zabývá se vírovou identifikací a obecnější klasifikací oblastí proudění lokálního typu, která je založena na rychlostním gradientu. Protože je tato veličina obvykle rozkládána na tenzor rychlosti deformace a tenzor vířivosti, je z toho plynoucí vnitřní konfigurace rychlostního gradientu určující pro odvozená identifikační a klasifikační kriteria. Dopad této konfigurace je obvykle významný, ale skrytý, a bude pro vybraná kritéria analyzován včetně reprezentativních datových souborů, a následně popsán. Provedení rozsáhlých 3D numerických experimentů se bude opírat o řešení Navierových-Stokesových rovnic (NSR) za pomoci nových efektivních metod (zejména paralelních metod rozkladu oblasti s adaptivním zjemněním sítě) a bude pokračovat vývoj těchto metod. Budou detailně studovány a popsány vhodné kvalitativní vlastnosti řešení NSR se zaměřením na kriteria regularity na bázi jedné nebo dvou komponent rychlosti a jedné nebo více komponent rychlostního gradientu.


Cíle projektu


Cílem analýzy proudových polí je popsat závislost vybraných lokálních identifikačních kritérií na konfiguraci rychlostního gradientu. Budou provedeny rozsáhlé 3D numerické experimenty na bázi řešení NSR a vyvíjeny metody rozkladu oblasti. Budou popsány vybrané kvalitativní vlastnosti řešení NSR.