Pokročilé metody pro analýzu proudových polí


Číslo projektuGA14-02067S
Externí spoluřešitelIng. Jakub Šístek, Ph.D. (MÚ AVČR, v.v.i.)
Období2014 - 2016

Popis

Cílem výzkumu je vývoj pokročilých metod pro analýzu proudových polí zejména přechodových a turbulentních proudění. Práce ze zabývá dekompozičními metodami, hlavně rozkladem pohybu a vířivosti. V současnosti vyvíjené kritérium pro vírovou identifikaci souvisí s korotací čarových segmentů v okolí bodu a s tzv. reziduální vířivostí získanou po "odstranění" lokálního smykového pohybu. Nová veličina - průměrná korotace - je vektor, poskytuje tudíž dobré východisko pro vývoj metod identifikace vírových struktur jak oblastního tak čarového typu, zejména typu prediktor-korektor. Dále má projekt za cíl analyzovat skeleton rychlosti deformace tak, aby mohl být vykreslen úplnější obraz proudění. Pro testovací účely budou pro vybrané úlohy 3D proudění provedeny rozsáhlé numerické experimenty založené na řešení Navierových-Stokesových rovnic (NSR) pomocí metody konečných prvků na paralelních superpočítačích. Některé kvalitativní vlastnosti řešení NSR budou detailně studovány a popsány.