Porovnání koncentrací polutantů v mlžné vodě u různého typu mlh a v odlišně průmyslově zatížených oblastech


Číslo projektu205/99/1426
Externí řešitelIng. Jaroslav Fišák, CSc. (ÚFA AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelIng. Václav Eliáš, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1999 - 2001

Popis

Srážky z mlhy nebo nízké oblačnosti (tzv. horizontální srážky) mohou představovat významný hydrologický vstup, u nás především v horských oblastech. Kromě významu pro hydrologickou bilanci povodí jsou horizontální srážky pokládány za důležitý ekologický faktor, který má vliv na vstup polutantů do povodí. Současné experimentální studie a meteorologická pozorování ukazují, že acidita a koncentrace polutantů v oblačné a mlžné vodě může být několikanásobně vyšší než ve vodě dešťové. Projekt je zaměřen na analýzu vzorků mlžné a oblačné vody v závislosti na meteorologických podmínkách jejího vzniku a nadmořské výšce. Sledovány budou koncentrace polutantů ve dvou oblastech, tj. v severních Čechách (observatoře ÚFA AV ČR Milešovka a Kopisty) a v jižních Čechách (observatoře ÚH AV ČR Nový Dvůr a Churáňov). Cílem projektu je na základě provedených měření posoudit vliv typu mlhy, průmyslového zatížení oblasti a geografických podmínek na koncentraci polutantů ve vodě z mlhy a nízké oblačnosti.