Proudění viskoelastických kapalin nehybnými a fluidními vrstvami částic


Číslo projektuGA104/03/0544
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Období2003 - 2005
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Předmětem zkoumání bude vliv reologických vlastností viskoelastických kapalin a hydrodynamických a geometrických charakteristik systému na proudění nehybnými a fluidními vrstvami tuhých částic. Na základě měření tlakové ztráty reologicky dobře definovaných modelových kapalin o různé míře pseudoplasticity a elasticity při toku nehybnými vrstvami kulových a nekulových částic bude stanovena mezní hodnota Debořina kritéra, při které dochází k nárůstu tlakové ztráty, bude vyhledán vhodný způsob vyjádření charakteristického času kapalin a funkce Debořina kritéria udávající relativní zvýšení tlakové ztráty. Ze tvaru expanzních křivek a  ideozáznamů fluidace odpovídajících systémů částice-kapalina bude vyhodnocen vliv reologických vlastností kapaliny na strukturu vrstev, budou hledána kritéria pro stanovení míry nehomogenity vrstev a bude také posouzena příbuznost projevů elasticity u nehybných fluidních vrstev částic.