Psychoreologie emulzí


Číslo projektuIAA2060601
Řešiteldoc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Externí spoluřešitelprof. Ing. Jan Pokorný, DrSc. (VŠCHT, Praha)
Období1996 - 1998

Popis

Cílem navrhovaného projektu je určení závislostí mezi komplexními reologickými parametry, stanovenými rotačně-reometricky a texturními ukazateli, stanovenými senzoricky. Kromě původního vědeckého přínosu k této problematice, jež nebyla v takovém rozsahu dosud sledována, umožní znalost zjištěných vztahů komplexní charakterizací textury a tím i užitných hodnot emulzí.