Psychoreologie vícefázových emulzních systémů


Číslo projektuIAA2060902
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Období1999 - 2003
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Budou studovány vícefázové (dispersní) emulzní systémy typu olej ve vodě a voda v oleji. Budou zjišťovány vztahy mezi komplexními reologickými parametry, stanovenými rotačně-reometricky a texturními ukazateli, stanovenými senzoricky. Znalost psychoreologických zákonitostí je důležitá ke kvantitativní charakterizaci tokových a deformačních dějů, probíhajících při senzorické zkoušce. To umožní následnou instrumentální analýzu za reologicky srovnatelných podmínek. Kromě původního vědeckého přínosu k této problematice, jež nebyla v takovém rozsahu dosud sledována, umožní znalost zjištěných vztahů komplexní charakterizaci textury a tím i užitných hodnot vícefázových emulzních systémů.