Pulsační proudění modelových a reálných kapalin v simulaci srdečně-cévního systému a v jeho náhradách


Číslo projektuIA26006
Řešitel z ÚHIng. František Klimeš, CSc.
Období1991 - 1993
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Navrhovaný projekt navazuje na výsledky, které byly dosaženy v odd. biomechaniky tekutin ÚH ČSAV při výzkumu pulsačního proudění krve v srdečně-cévním systému. Je zaměřen na hydrodynamické aspekty vzájemné interakce proudící krve a cévní stěny ve zvolených místech cévního systému, kde dochází k větvení cév, stagnaci proudu, separaci proudu od cévní stěny, místní recirkulaci, stenotickému zúžení nebo naopak dilataci průtočného průřezu. Výzkum by měl přispět k objasnění, jaké hodnoty stěnových smykových napětí patří mezi významné faktory vzniku místních arteriosklerotických změn. Zvláštní pozornost bude zaměřena na stanovení optimálních mechanických a hydrodynamických vlastností umělých cévních trubic a analýzu rychlostních a napěťových poměrů v místě spojení s přirozenou cévou a využití získaných poznatků v cévní chirurgii. Modelový výzkum bude využit i k výzkumu jevů v srdečně-cévním systému po klinické aplikaci umělých srdečních chlopní a podpůrných krevních čerpadel.