Reologické modelování toků polymerních materiálů za vysokých tlaků


Číslo projektuGA103/08/1307
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období2008 - 2012
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Prvotním vstupem při modelování procesů zpracování polymerních materiálů je reologická charakterizace těchto materiálů. S rozvojem zpracovatelských postupů a nástupem nových materiálů se ukazuje, že dosavadní přístup k jejich reologickému popisu je nedostačující. Zatímco vliv teploty je do určité míry teoreticky rozpracován, nelze totéž říci o dosavadním zkoumání vlivu tlaku na reologické charakteristiky polymerních materiálů. Počet prací zabývajících se touto tématikou je velice sporý. To se pak odráží na možnostech modelování těch procesů, kde dochází k výraznému navýšení tlaku jako je např. injekční vstřikování. Základním cílem projektu je vhodná implementace vlivu (vysokého) tlaku do reologického popisu zkoumaných polymerních materiálů (zejména práškových směsí homogenně smíchaných s polymerním pojivem). Tento teoretický přístup bude ověřován experimentálními postupy, kdy standardně vyráběné reometry budou doplňovány speciálními zařízeními umožňujícími měření za vysokých tlaků. Modifikace teoretického přístupu pak bude prováděna na základě konfrontace s poznatky z injekčního vstřikování.