Reologie a zpracování medicínských polymerních systémů


Číslo projektuKJB208100702
Řešitel z ÚHIng. Radek Pivokonský, Ph.D.
Období2007 - 2009
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

V moderní zdravotnické sféře je vhodná volba a příprava užívaných polymerních materiálů odrazem stále se vyvíjejících legislativních požadavků Evropské unie na zdravotnické materiály, stejně jako rozvíjejících se možností zpracování těchto materiálů. Stále rostoucí tlak na rostoucí kvalitu polymerních materiálů vč. Jejich „šetrnosti“ vzhledem k pacientům, je nicméně negativně ovlivňován finanční náročností celého procesu. Cílem projektu je optimalizace příslušného výrobního procesu (vytlačování, koextruze, vstřikování) založená na teoretické a experimentální analýze reologických charakteristik zkoumaných materiálů. K tomuto rozboru budou využity stávající molekulárně založené konstitutivní rovnice predikující chování polymerních materiálů. Zamýšlené experimenty budou prováděny na současných moderních reometrických a zpracovatelských zařízeních. Hlavní důraz bude též kladen na akceptovatelnost navržených materiálů pacienty (např. při cévkování apod.)