Reologie emulzí typu olej-voda - teoretický popis, reometrie


Číslo projektuIAA260106
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Období1993 - 1996
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Teoretický výzkum reologických charakteristik emulzních systémů typu olej/voda, které vykazují široké spektrum nenewtonských vlastností, bude prováděn z hlediska mechanismů vlivů vnitřní struktury na reologické chování. V závislosti na koncentraci a velikosti částic obou složek a typu použitého emulgátoru lze rozlišit chování newtonské, pseudoplastické, viskoplastické, tixotropní, příp. viskoelastické. Dosud znémé modely však tyto vlastnosti plně nevystihují. Cílem je charakterizovat vybrané emulzní systémy reologickými modely a jejich platnost ověřit na konkrétních výrobcích potravinářského a farmaceutického průmyslu. Výsledky rovněž přispějí ke standardizaci reometrických metod, především pokud jde o experimentální stanovení meze toku viskoplastických látek.