Režim půdní vody v malých horských povodích vystavených klimatickému stresu


Číslo projektuGA16-05665S
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2016 - 2018
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Projekt se zabývá procesy, které určují režim půdní vody v pramenných oblastech České republiky. Výzkum je zaměřen na (i) detailní monitorování klimatických, meteorologických a hydrologických veličin ve vybraných experimentálních povodích; (ii) efektivní modelovou reprezentaci klíčových procesů rozhodujících o hydrologické odezvě systému půda-rostlina-atmosféra na neobvyklé projevy počasí; (iii) vývoj a testování nových možností využití numerického modelování pro potřeby monitorování a interpretaci dat. Výsledky přispějí k hlubšímu poznání režimu půdní vody ve zkoumaných lesních ekosystémech vystavených klimatickému stresu.


Cíle projektu

Porozumění procesům determinujícím hydrologickou odezvu systému půda-rostlina-atmosféra na neobvyklé projevy počasí. Získané znalosti budou použity k vývoji modelových prostředků vhodných ke kvantitativním předpovědím dopadů zvýšené četnosti těchto projevů na režim půdní vody.