Rheodynamická analýza tokových poruch při kapilární extrusi polymeru


Číslo projektuGA106/93/2274
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období1993 - 1995
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Předmět výzkumu: Při extrusi polymerních materiálů vytlačovacím zařízením dochází k poruchám v rozmezí od menších povrchových defektů až po výrazné tvarové nepravidelnosti. Tyto poruchy jsou determinovány časově-nestabilním chováním polymeru protlačovaného soustavou zásobník-kapilára. Jejich vznik představuje zásadní omezení zpracovatelských rychlostí vytlačování.


Cíl výzkumu: - detailní rozbor příčin vzniku, existence a podmínek trvání oscilačního tokového režimu v kapiláře vytlačovacího zařízení;  - odvození rheodynamického modelu popisujícího chování soustavy zásobník-polymer-kapilára na základě multifaktoriální analýzy (tj. současného uvažování geometrie soustavy, způsobu zatěžování, materiálových a adhesních charakteristik polymerů, hysterese tokové křivky polymerů, vlivu tlaku a teploty); - experimentální ověření získaných poznatků.