Rizikové faktory plošného znečištění povrchových a podzemních vod


Číslo projektu4704
Externí řešitelIng. Miloslav Šír, CSc. (ÚH AV ČR)
Období1997 - 1997

Popis

dílčí studie