Srovnávací studium povrchového lomu vyvolaného vybranými procesy tváření polymerních a jiných materiálů


Číslo projektuGA106/94/0918
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období1994 - 1996
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Předmět výzkumu:  Zpracování polymerních materiálů, past, keramických a potravinářských hmot ve vytlačovacích a válcovacích zařízeních, které je často provázeno povrchovými nestabilitami produktu, bude analyzováno prostřednictvím digitálního zpracování visualizačních měření. Pomocí fraktální analýzy budou studovány charakteristiky kvality povrchu invariantní vůči užitému materiálu a způsobu zpracování.


Cíle výzkumu:  - rozvinutí metody digitálního zpracování obrazu pro analýzu nepravidelností a defektů povrchu vytlačovaných a válcovaných polymerů, pasta keramických materiálů; - určení jednotících kvantitativních a kvalitativních charakteristik povrchových nestabilit ve výše uvedených případech pomocí fraktální analýzy digitalizovaných visualizačních měření; - experimentální ověření jednotících fraktálních kritérií povrchových nestabilit.