Studium micelárních aditiv na přestup tepla pro aplikaci v otopných systémech


Číslo projektuGA101/99/1431
Řešitel z ÚHIng. Václav Mík, CSc.
Období1999 - 2001
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Snižování tření při proudění kapalných teplonosných medií je významným prostředkem pro řešení energetických úspor v různých oblastech nejen v průmyslu, ale i při vytápění a klimatizaci obydlí. Vedle polymerů, které byly první použity ke snižování tlakových ztrát při proudění, jsou nejúčinnějším a nejperspektivnějším prostředkem pro utlumení turbulence s následným snížením ztrát některé povrchově aktivní látky (PA), nazývané též micelární aditiva. Z fyzikální podstaty děje vyplývá, že redukce tlakových ztrát pomocí těchto PA látek je doprovázena i redukcí součinitele přestupu tepla. Cílem projektu bude stanovení změny přestupu tepla vlivem přísad PA látek do vody při definovaném proudění a posouzení efektivnosti snižování tlakových ztrát ve vztahu k předpokládanému zmenšení přestupu tepla.