Studium vlivu aditivů, nenewtonského chování a teplotního pole na hydraulický odpor a přenos tepla ve strojích a aparátech


Číslo projektuGA101/03/0585
Řešitel z ÚHIng. Václav Mík, CSc.
Období2003 - 2005
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je získat spolehlivé, technicky použitelné podklady k racionálnímu výpočtu a projekci strojů a aparátů, ve kterých se uskutečňuje proudění a přenos tepla. Půjde zejména o matematický popis dějů a experimentální ověření resultujících modelů. Půjde zejména o tyto oblasti:


- experimentální studium zvýšení přestupu tepla při proudění vody s přísadami snižující tření pomocí vestaveb ve výměníkové trubce nebo zvyšováním turbulence na vstupu do trubky,


- studovat dobu regenerace narušené micelární struktury, která má významový podíl na zvýšení přestupu tepla ve výměnících,


- porovnat přestup tepla v přímé a kruhově zakřivené trubce při proudění dvou různých druhů micelárních aditiv,


- studium tlakových ztrát a přestupu tepla při proudění velmi vazkých reologicky komplexních kapalin v trubkách a proudovodech komplikované geometrie průřezu (vliv vestaveb a žeber na tlakovou ztrátu a součinitel konvektivního přenosu tepla).