Teoretická a experimentální optimalizace cévních rekonstrukcí z hlediska hemodynamiky


Číslo projektuGA101/05/0675
Řešitel z ÚHprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Období2005 - 2007
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Rekonstrukční cévní chirurgie patří v současné době k pi1ířům chirurgických oborů a její léčebné možnosti od rekonstrukcí tepen věnčitých po rekonstrukce periferní s využitím pro chirurgii transplantační mimořádným způsobem přispěly ke stávající úrovni medicíny obecně a onemocnění kardiovaskulárních zvláště. Základním taktickým postupem je tzv. by-pass, to je obejití uzavřeného či poškozeného úseku cévní náhradou ať biologického či umělého charakteru. Napojení náhrady s cílovou cévou je pak základním technickým prvkem výkonu a musí být ze všech hledisek, tedy i hemodynamického, dokonalé. Hemodynamické charakteristiky se opírají převážně o zkušenosti empirické a komplexní zpracování této problematiky cévních rekonstrukcí dosud nebylo uskutečněno. Bouřlivý rozvoj experimentální a výpočetní techniky v poslední době umožňuje řešení složitých problémů hemodynamiky. Navrhovatelé a spolunavrhovatelé mají pro tento účel k dispozici unikátní zařízení (např. Particle Image Velocimetry a Ultrasonic Velocity Profiling). Cílem navrhovaného projektu je na základě modelových experimentů položit pevné teoretické základy optimální hemodynamiky cévních rekonstrukcí a v závěrečné fázi projektu ověřit základní hodnoty v klinické praxi. V rámci řešení projektu bude nutno navrhnout a vyrobit experimentální trať pro výzkum charakteristik nestacionárního proudu tekutiny.