Teoretická a experimentální optimalizace cévních rekonstrukcí z hlediska hemodynamiky


Číslo projektuGA101/05/0675
Řešitelprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Externí řešitelDoc. Ing. Josef Adamec CSc. (Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University)
Externí spoluřešitelIng. Václav Uruba CSc. (Institute of Thermomechanics ASCR), Doc. MUDr. Milan Krajíček CSc. (First Faculty of Medicine, Charles University Prague)
Období2005 - 2007

Popis

Rekonstrukční cévní chirurgie patří v současné době k pi1ířům chirurgických oborů a její léčebné možnosti od rekonstrukcí tepen věnčitých po rekonstrukce periferní s využitím pro chirurgii transplantační mimořádným způsobem přispěly ke stávající úrovni medicíny obecně a onemocnění kardiovaskulárních zvláště. Základním taktickým postupem je tzv. by-pass, to je obejití uzavřeného či poškozeného úseku cévní náhradou ať biologického či umělého charakteru. Napojení náhrady s cílovou cévou je pak základním technickým prvkem výkonu a musí být ze všech hledisek, tedy i hemodynamického, dokonalé. Hemodynamické charakteristiky se opírají převážně o zkušenosti empirické a komplexní zpracování této problematiky cévních rekonstrukcí dosud nebylo uskutečněno. Bouřlivý rozvoj experimentální a výpočetní techniky v poslední době umožňuje řešení složitých problémů hemodynamiky. Navrhovatelé a spolunavrhovatelé mají pro tento účel k dispozici unikátní zařízení (např. Particle Image Velocimetry a Ultrasonic Velocity Profiling). Cílem navrhovaného projektu je na základě modelových experimentů položit pevné teoretické základy optimální hemodynamiky cévních rekonstrukcí a v závěrečné fázi projektu ověřit základní hodnoty v klinické praxi. V rámci řešení projektu bude nutno navrhnout a vyrobit experimentální trať pro výzkum charakteristik nestacionárního proudu tekutiny.