Teoretický a experimentální výzkum proudění tekutiny zaměřený na využití výsledků v oblasti hemodynamiky a některých oblastech techniky


Číslo projektuGA101/96/1051
Řešitel z ÚHMgr. Josef Kořenář
Období1996 - 1998
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

V současné etapě vědeckého poznávání je významným rysem vzrůstajícího rozvoje mezioborových disciplin, zvláště těch, zaměřených na zkoumání živých systémů. Biomechanika a její část, hydromechanika kardiovaskulárního systému, přispívá významně k pochopení procesů probíhajících jak v živé, tak neživé přírodě. Navrhovaný grantový projekt sleduje několik cílů: A) plánuje se vybudování hemodynamické laboratoře, která umožní praktická cvičení povinného předmětu hemodynamika studentům mezioborového studia Biomedicínské a rehabilitační inženýrství a ve které také budou probíhat cvičení jiných oborů, disertační práce v rámci PGS a vědeckovýzkumné projekty. B) bude navrženo a realizováno experimentální zařízení pro modelování interakce srdečních komor v průběhu srdečního cyklu. Trať bude využívána pro vědecko-výzkumnou činnost i pedagogiku. C) je plánováno vybudování zařízení k experimentálnímu výzkumu nestacionárního proudění plynů. Toto zařízení bude možno využít při biomechanických výzkumech i při řešení úkolů technické praxe. D) v úzké návaznosti na projekt GA ČR č. 101/93/0879 bude pokračováno ve výzkumu pulsačního proudění kapalin. E) paralelně s experimentem budou probíhat práce spojené s matematickým řešením nestacionárního proudění.