Tokové poměry v kapalném paprsku dopadajícím kolmo na pevnou přepážku


Číslo projektu101/96/1324
Externí řešitelIng. Václav Mík, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Období1996 - 1998

Popis

Toková situace, kterou představuje nezatopené impaktní proudění kapalin, je významná tím, že je na mezifázovém rozhraní dosahováno vysokých hodnot přestupu tepla a hmoty. Pro tyto vlastnosti je impaktní proudění často využíváno v průmyslových aplikacích. K vyjádření přenosových charakteristik je nutné co nejlépe znát parametry proudění. V impaktním proudění nejsou dosud všechny veličiny stanoveny (dopadová rychlost, poměry ve stěnovém toku, apod.) a proto jsou přijímány některé předpoklady, které dosud nebyly experimentálně ověřeny. Cílem výzkumu bude vysvětlit publikované nesrovnalosti o dopadové rychlosti a stěnovém toku experimentálním stanovením místních rychlostí a intenzit turbulence pomocí LDA v kapalném, kruhovém paprsku, který svisle dopadá na pevnou přepážku.