Tokové vlastnosti a turbulentní charakteristiky micelárních aditiv pro snížení ztrát v rozvodech ústředního topení


Číslo projektuGA103/93/1050
Řešitel z ÚHIng. Jiří Myška, CSc.
Období1993 - 1994
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Fenomén snižování tření pomocí polymerů je znám již asi 50 roků, Nevýhodou těchto aditiv je jejich nevratná degradace při namáhání, a proto jako vhodnější se jeví povrchově aktivní přísady, jejichž tokové vlastnosti jsou dosud málo známé. Jejich využití v uzavřeném recirkulačním systému dálkových rozvodů tepla je výhodné především s ohledem na současný vývoj látek schopných odolávat vyšším teplotám. Použití těchto aditiv by umožnilo jak snížení provozních nákladů na čerpání recirkulované vody, tak snížení investičních nákladů na potrubí a armatury. Výzkum se zaměřuje jak na tokové a turbulentní vlastnosti aditivovaných roztoků, tak na poloprovozní pokusy v síti ústředního topení v Kladně.