Tokové vlastnosti a turbulentní charakteristiky speciálních povrchově aktivních aditiv s micelární strukturou


Číslo projektuIA26007
Řešitel z ÚHIng. Jiří Myška, CSc.
Období1991 - 1993
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Je mnoho nevyřešených otázek k porozumění interakcí micel a turbulentního proudění. V rámci mezinárodní spolupráce bude v tomto projektu navrhovaná reologická analýza micelárních roztoků použita pro korelace rychlostních profilů a stanovení modelové podobnosti. Potvrzení nebo odmítnutí hypotéz o existenci síťové struktury a polohové orientaci micel na snížení tření umožní měření fluktuací rychlosti při různých režimech proudění. Využitím výsledků lze snížit náklady na recirkulaci vody dálkových teplovodů. Ztráty třením v turbulentním režimu proudění v recirkulačním potrubním systému je možné redukovat užitím aditivů. Některé nízkomolekulární povrchově aktivní látky, tvořící micely, jsou vysoce účinné reduktory třecích ztrát. Při velkých smykových napětích sice ztrácí svou účinnost, ale jsou schopné regenerace přechodem na režim nižších smykových napětí.