Transportní procesy v systému povodí-nádrž


Číslo projektuGA103/96/1710
Řešitel z ÚHRNDr. Marcela Balejová, CSc.
Období1996 - 1998
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Zlepšení kvality povrchových vodních zdrojů, především vodních nádrží, vyžaduje omezení přísunu znečišťujících látek z povodí a zavedení takových způsobů řízení provozu nádrže, které by byly v souladu s požadavky na množství a kvalitu vody. Projekt je navržen tak, aby bylo možné popsat všechny hlavní transportní procesy polutantů v systému povodí - nádrž. Jeho cílem je řešení transportu rozpuštěných a nerozpuštěných látek v povodí vodních zdrojů (se zaměřením na difuzní zdroje) a řešení hydrodynamických, chemických a biologických procesů v teplotně a látkově stratifikovaných nádržích. Řešení umožní poznat vliv těchto procesů na kvalitu vody v nádrži, což s využitím optimalizace řízení nádrže v reálném čase a omezením přísunu polutantů do nádrže přispěje ke zlepšení kvality vody. Řešení projektu je založeno na využití matematických modelů a na získávání vstupních dat pro jejich kalibraci a verifikaci. Výsledky teoretického řešení budou aplikovány na vhodném modelovém systému povodí a nádrží, např. Pastviny nebo Římov.