TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury


Číslo projektuVB01000006
Externí řešiteldoc. Ing. Jan Bartáček Ph.D. (VŠCHT)
Spoluřešiteldoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Externí spoluřešitelJUDr. Rudolf Blažek (Mezinárodní bezpečnostní institut z. ú.), Ing. Jiří Jirkovský MBA. (VDT Technology a. s. )
Období2022 - 2023

Popis

Realizací projektu vznikne digitální dvojče úpravny vody (ÚV) umožňující simulace technologických a procesních opatření pro různé provozní stavy, správu dokumentace strojnětechnologických celků ÚV a zejména řízení provozních rizik. Díky 24hodinové predikci kvality surové vody pomocí výpočetního algoritmu neuronových sítí dojde k eliminaci provozních rizik. Prediktivní znalost vstupních parametrů do procesu úpravy vody zvýší, spolu s expertním modulem simulací v matematickém modelu, robustnost systému kritické infrastruktury z pohledu zabezpečení nepřetržité dodávky kvalitní pitné vody obyvatelstvu. Simulace v digitálním dvojčeti budou prováděny v reálném čase na infrastruktuře testovací autority, která svojí velikostí a charakterem umožní testování různých provozních a havarijních stavů.