TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury


Číslo projektuVB01000006
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2022 - 2023
PoskytovatelMinisterstvo vnitra (MV)

Popis

Realizací projektu vznikne digitální dvojče úpravny vody (ÚV) umožňující simulace technologických a procesních opatření pro různé provozní stavy, správu dokumentace strojnětechnologických celků ÚV a zejména řízení provozních rizik. Díky 24hodinové predikci kvality surové vody pomocí výpočetního algoritmu neuronových sítí dojde k eliminaci provozních rizik. Prediktivní znalost vstupních parametrů do procesu úpravy vody zvýší, spolu s expertním modulem simulací v matematickém modelu, robustnost systému kritické infrastruktury z pohledu zabezpečení nepřetržité dodávky kvalitní pitné vody obyvatelstvu. Simulace v digitálním dvojčeti budou prováděny v reálném čase na infrastruktuře testovací autority, která svojí velikostí a charakterem umožní testování různých provozních a havarijních stavů.