Znečištění městského ovzduší za specifických meteorologických podmínek depozice mlžné a oblačné vody


Číslo projektuOC 715.40
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období1999 - 2004
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Popis

Cílem projektu je odhad množství vody a znečišťujících látek přenášených nízkou oblačností a mlhou v urbanizovaných oblastech a zjišťování jejich variability. Několik lokalit bude přístrojově vybaveno.Bude provedeno srovnání koncentrace polutantův mlžnéa oblačné vodě odebrané v urbanizovaných oblastech. Pro odhad množství vody přenášené mlžnou a oblačnou depozicí se předpokládá použití matematického modelu adaptovaného pro urbanizované oblasti.Měření množství kapalné vody v oblaku a efektivní průměr mlžné kapénky bde prováděno pomocí přístroje PVM-100. Jeho expediční použití se předpokládá ve vybraných urbanizovaných lokalitách.Vzorky vody debrané z mlhy a nízké oblačnosti budou chemicky analyzovány. Pozornost bude rovněž věnována meteorologickým podmínkám na vývoj mlhových událostí a koncentraci znečišťujících látek v urbanizovaných oblastech.