Variabilita prvků hydrologického cyklu povodí v souvislosti s vývojem vegetačního krytu a klimatických faktorů


Číslo projektuIAA300600901
Řešitel z ÚHRNDr. Václav Šípek, Ph.D.
Období2009 - 2013
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Cílem projektu je posouzení vlivu změn vegetačního krytu na prvky hydrologického cyklu povodí, zejména na evapotranspiraci a obsah půdní vody. Analýza bude provedena jednak v dlouhých historických řadách pozorovaných průtoků pro povodí Labe a jednak pro podmínky ovlivněné globální klimatickou změnou. Evapotranspirace a půdní voda bude simulována pomocí distribuovaného hydrologického modelu SWIM (Soil and Water Integrated Model). Funkčnost modelu SWIM z hlediska jeho výstižnosi plošně simulovat zvolené prvky hydrologického cyklu bude ověřena v experimentálním povodí Liz. Ve vybraných povodích budou simulace vyhodnoceny pomocí historických dat o hospodaření v povodí. Podle scénářů regionálního modelu klimatické změny a budoucích změn land-use bude vyhodnoceno možné ovlivnění evapotranspirace a půdní vody a to zejména z hlediska vysychání území v období sucha. Výsledky výzkumu budou využity v dlouhodobé perspektivě plánování využití vodních zdrojů.