Vírový charakter vybraných smykových toků


Číslo projektuIAA2060302
Řešitel z ÚHIng. Václav Kolář, CSc.
Období2003 - 2007
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Navrhovaný projekt navazuje na předcházející výzkum smykových toků s vírovou strukturou a je zaměřen na popis a analýzu strukturálního vírového nebo globálního rotačního charakteru proudění, transport vířivosti, dynamiku a interakci velkých vírů. V první etapě bude provedena pokročilá fáze zpracování rozsáhlých experimentálních datových souborů smykových toků s vírovou strukturou (jmenovitě prostý a dvojnásobný turbulentní úplav, prostý a dvojnásobný turbulentní zatopený proudový paprsek v příčném unášivém proudění). Ve druhé etapě bude provedeno přímé měření a rozbor experimentálních dat smykového toku s vírovou strukturou na spolupracujícím zahraničním pracovišti, příp. bude provedena numerická simulace smykového proudění užitím metod konečných prvků a rozbor numericky generovaných datových souborů. Ve třetí etapě budou zkoumány globální charakteristiky rotujících přístěnných osově symetrických proudových paprsků vytvářených na rotačních tělesech.